Teplá voda - jak dosahovat úspor 20 - 30 %

Víte, že v průměrně rozsáhlém objektu (100-300 výtokových míst) proteče za rok jednou vodovodní baterií voda za 4000 - 6000 Kč ?

 

Rádi Vám zajístíme:

 • Energetické a finanční úspory při výrobě a zabezpečení teplé vody
 • Diagnostika problémů výroby a zásobování teplou vodou
 • Návrh a realizace - úprava vody (pH, tvrdost, zákal, Fe, Mn, ... )
 • Inženýring od projektu až po zprovoznění objektu - záruka minimalizace mikrobiologického rizika
 • Návrhneme a realizujeme provoz chemického zabezpečení systému výroby a distribuce teplé vody vedoucí k minimalizaci mikrobiologického rizika pro uživatele - především Legionella pn. a dalších.
 • Desinfekce vody a úprava vody, rozbory vody
 • Konzultace a posudky projektů TZB - lze i jako posudek soudního znalce

 

 

Nestaráte se o kvalitu vody - budete platit miliony !
V této oblasti existuje právní odpovědnost.

Smluvně garantujeme, že Vám se toto nestane,
při použití technologie firmy QZP s.r.o.

Garantujeme výsledky,
dle požadavků vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.

 

 

Náš přístup je komplexní - jen dávkování nestačí !

CHLORDIOXID, DUOZON, SANOSIL, Elektrolýza Cu + Ag, Ozon, UV ... )

+

Vývoj vlastních technologií a desinfekčních postupů.

 

 

Jak nemít problém
s hygienou pro bazény a vodoléčebná zařízení

Víte, že vyšší komfort a bezpečnost uživatele vašeho bazénu nemusí být za cenu zvýšení provozních nákladů ?

 

Rádi Vám zajístíme:

 • Diagnostiku problémů s provozování bazénových technologií
 • Optimální způsob desinfekce bazénové vody a stím souvisejících technologií k zajištění vyhovujícího mikrobiologického stavu
 • Energetické a finanční úspory při provozu bazénových a rehabilitačních technologií
 • Zlepšení organoleptické kvality bazénové vody
 • Konzultace a posudky v oblasti výstavby a provozu saun a rehabilitačních zařízení - lze i jako posudek soudního znalce

 

 

Technologická voda - jak nemít nikdy Legionellu

Víte, že otevřené chladící věže jsou z pohledu ohrožení bakterií Legionella pneumophila největším rizikem a to až do okolí několika kilometrů ?

 

Rádi Vám zajístíme:

 • Energetické a finanční úspory při výrobě a zabezpečení technologické vody
 • Konzultace a posudky projektů (úpravny vody, tepelná čerpadla, chladící systémy, chladící věže , technologická voda apod.
 • Návrh a realizace úpravy vody (pH, tvrdost, vodivost ...) včetně automatického měření vhodných chemických parametrů
 • Návrh, realizaci a provoz chemického zabezpečení systému technologické vody - úprava vody (bez ovlivnění technologie nebo výrobku) za účelem snížení rizika pro uživatele (především Legionella pn.) i technologie samotné (nárůsty řas apod.)
 • Diagnostika provozních problémů systému

 

 

Kontaktní měření průtoku v potrubí

 

 • Měření průtoku provádíme do DN 1100
 • Pro měření průtoku kapalin požíváme ultrazvukový průtokoměr
 • Průtokoměr dokáže s přesností určit objem průtoku
 • měření průtoku kapalin v uzavřených potrubích, nezaplněných potrubích

 

 

Rozbory vody a odběr vzorků
- jakou kvalitu má vaše užitková a pitná voda?

 

 • Chemické a bakteriologické rozbory vody
 • Odběr vzorků odpadních vod a kalů
 • Odběr vzorků pitných vod a užitkových vod
 • Odběr vzorků k mikrobiologickému rozboru vody
 • Odběr vzorků ke krácenému fyzikálně- chemickému rozboru vody
 • Odběr vzorků pro " úplné " rozbory pitné vody

 

 

Posudky ŽP - jak se dozvědět co potřebujete

Víte, že nedměrnou hlukovou zátěž obyvatel lze finančně vyčíslit ve vazbě na nutnou zvýšenou zdravotní péči ?

 

Rádi Vám zajístíme:

 • Posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
 • Znalecké posudky v oblasti životního prostředí (půdy, vody, ovzduší, odpady)
 • Znalecké posudky v oblasti pracovního prostředí

O firmě QZP | Reference | Činnost a služby | Energetický rádce | Kontakt
  © 2009 - QZP s.r.o - | tel: 603/ 826 910 | E-mail: qzp@qzp.cz

QZP s.r.o. podporuje: DUOZON 100 L | Nadace Envioptimum | Php-skripty |